EINDHOVENS DAGBLAD – De bouw van de woningen op het Van de Ven & Co- en het Vogelzangterrein aan de Willemstraat in Eindhoven kan in januari beginnen. Er zijn geen bezwaren meer ingediend tegen het bestemmingsplan. 

Aannemer Ten Brinke Zuid informeert de buurt vanavond over de manier waarop het werk, dat ongeveer twee jaar duurt, aangepakt wordt. Een van de direct merkbare gevolgen is dat er vanaf 6 januari niet meer geparkeerd kan worden op het Vogelzangterrein op de hoek Willemstraat-Lodewijk Napoleonlaan. Enkele weken later gaat ook het terrein Van de Ven & Co bij de Gagelstraat dicht. De inloopavond is van 18.00 tot 19.30 uur in zaal De Ambassadeur aan de Lodewijk Napoleonlaan.

Ten Brinke gaat de 188 woningen bouwen die door Burgland Real Estate zijn ontwikkeld. Op het Vogelzangterrein komen 39 woningen en 56 appartementen (projectnaam De Lodewijk). Op het terrein Van de Ven & Co komen 3 woningen en 90 appartementen (De Willem). De verkoop is inmiddels gestart. De verhuur volgt later.

Al jarenlang leverden bouwplannen op deze locaties de nodige discussies op. In de aanloop naar de plannen van Burgland Real Estate was er kritiek van buurtbewoners die vonden dat ze gepasseerd werden. Zelfs de gemeenteraad bemoeide zich er mee. Uiteindelijk paste Burgland de plannen aan waarmee veel bezwaren weggenomen werden. Kritiek bleef er ook, op onder meer de parkeernormen en de architectuur, maar bezwaarschriften leverde dat niet meer op.

In januari start Ten Brinke met de voorbereidingen voor de bouw, zoals sloop- en grondwerk. In mei gaat dan de fundering de grond in.

Klik hier voor het complete artikel.