EINDHOVENS DAGBLAD – Omwonenden, gemeentebestuur en projectontwikkelaar Burgland zijn in inmiddels goed overleg met elkaar over het bouwplan aan de Willemstraat in Eindhoven. ,,We zitten met elkaar aan tafel, en dat alleen al is pure winst in vergelijking met de situatie eind vorig jaar”, zegt Rein Constant namens de omwonenden. ,,Of ook aan al onze wensen kan worden voldaan is nog even afwachten natuurlijk. Maar we staan er als buurtbewoners positief in”.

Constant wordt daarin bijgevallen Jack van de Ven, die een ander deel van de omwonenden vertegenwoordigt. ,,Laten we de huid niet verkopen voordat we de beer hebben geschoten, om het eens in beeldspraak uit et drukken. Maar we zijn volop met elkaar in overleg. Daar zijn we uiteraard zeer content mee.”

Projectontwikkelaar Burgland heeft een bouwplan ontwikkeld voor de Vogelzang- en Van de Venterreinen aan de Willemstraat, op de hoek met de Vonderweg – een plek die inmiddels deels al meer dan 45 jaar onbebouwd is gebleven. Daar moeten 180 woningen komen, in een bouwplan dat onderdeel is van het offensief van PvdA-wethouder Yasin Torunoglu om het ernstige woningtekort in Eindhoven te lijf te gaan.

Inkijk
Eind vorig jaar bleek in de gemeenteraad plots dat de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur daarover nog niet tot nauwelijks met de buurt hadden overlegd. Omwonenden bleken met een aantal onderdelen ook grote moeite te hebben, zoals met parkeerplekken, inkijk, erfafscheidingen en de waterhuishouding. Torunoglu kreeg toen het vriendelijke doch dringende verzoek overleg met hen op gang te brengen.

In een brief aan de gemeenteraad meldt de wethouder nu dat dit overleg ook tot stand is gekomen en resultaat heeft afgeworpen. Het ontwerp-bestemmingsplan dat het bouwplan mogelijk moet maken, wordt daarom binnenkort ter inzage gelegd.

Of het overleg voor de omwonenden inderdaad zoveel resultaten heeft opgeleverd, daarover houdt Constant zich nog even op de vlakte. ,,De mogelijkheid dat we me bezwaar moeten maken tegen delen van het plan houden we open totdat het plan helemaal uitgewerkt is. Maar we proeven wel bereidwilligheid bij zowel gemeente als projectontwikkelaar.”

Klik hier voor de link naar het artikel.